Một đời áo vải nhà nông

Một đời áo vải nhà nông

Một đời áo vải nhà nông
Phủ đầy sương gió ướt ròng mồ hôi
Sớm khuya đồng ruộng giữa trời
Tay cha cày cuốc cho đời con xanh…
Tóc cha mây trắng phủ giăng
Con mong cha mãi an lành bên con
Đáp đền dưỡng dục công ơn
Mong cha vui khoẻ nhiều hơn con mừng….
( Thương cha )

14 thoughts on “Một đời áo vải nhà nông

  1. Hãy gửi lời yêu thương của mình mỗi ngày tới cha mẹ của mình nhé cả nhà…Chúc cả nhà ngủ ngon ❤️

  2. mỗi ngày đều dành sụ trân trọng và tình thương đến người đa sinh ra và cho mình tương lai tốt đẹp. chúc chị ngủ ngon

  3. Chúng ta trưởng thành đôi khi không có gì to tát chỉ là khi chúng ta nghĩ về gia đình nhiều hơn, khao khát trở về nhà nhiều hơn. Và đơn giản hơn là khi ta nhận ra cha mẹ đã già đi biết nhường nào..!! ❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *