Một sáng nóng ngứa người

Một sáng nóng ngứa người

Một sáng nóng ngứa người, tự dưng nghĩ ra chuyện hay là làm buổi nói chuyện về cách sáng tạo nội dung, dành cho những ai quan tâm đến PR, Marketing, Truyền thông… trong Sài Gòn.
Có thu phí tổ chức nha các mẹ, giá thì lúc đó báo nha.
Ai có hứng thú, quan tâm xin để lại comment, like một cái hay chấm một cái để biết đường còn làm.
Yêu.

Comments are closed.