Mua gói bột thạch găng mà về quê quên ko mang sang

Mua gói bột thạch găng mà về quê quên ko mang sang

Mua gói bột thạch găng mà về quê quên ko mang sang. Giờ nóng 28-29 độ tự dưng thèm quá.
Nhớ hồi cấp 3 đạp xe đi học o Việt Trì, chiều nào cũng xà vào bà bán thạch găng ở chợ, mua 500, 1000 đồng thạch găng ngồi ăn luôn, mát lịm tim rồi về.
Có những ký ức về tuổi thơ, có những món ăn thuở nhỏ, xa mãi rồi còn đâu???!!!!

Comments are closed.