Năm ngoái có hai người gặp tôi trực tiếp nói muốn làm các không gian Himalayas

Năm ngoái có hai người gặp tôi trực tiếp nói muốn làm các không gian Himalayas

Năm ngoái có hai người gặp tôi trực tiếp nói muốn làm các không gian Himalayas. Họ nói với tôi về chuyện kinh doanh và lợi nhuận.
Cuối cùng thì ý định của họ dừng lại ở mong muốn chứ không phải là hiện thực.
Trong chuyến đi tới Dhramsala cuối tháng 8 năm ngoái, một thành viên trong nhóm chúng tôi phát nguyện làm được một nhà hàng chay theo phong cách Phật giáo Tây Tạng.
Chúng tôi không nói nhiều về câu chuyện kinh doanh mà nói với nhau về việc tạo ra những điều có ý nghĩa và giá trị.
Chúng tôi đã bắt tay khởi công cho Nhà hàng và không gian trà, cafe mang tên PEMA (Sen Tạng) một tháng nay. Khoảng 2 tháng nữa không gian này sẽ hoàn thành.
Điều đặc biệt nó không nằm ở Hà Nội mà nằm trên chính quê hương của người khởi xướng ý tưởng.
Thêm một câu chuyện nữa về đại gia đình Himalayas Vietnam, một câu chuyện mà chúng tôi chỉ làm được khi đến Dhramsala và cùng nhau bắt đầu nỗ lực tạo ra một hành trình mới trên con đường Himalayas.

Comments are closed.