Nếu mình làm khóa học tiếng Anh online thì bạn muốn học về gì

Nếu mình làm khóa học tiếng Anh online thì bạn muốn học về gì

Nếu mình làm khóa học tiếng Anh online thì bạn muốn học về gì?
1. Ngữ pháp tổng hợp để dùng đúng câu trong mọi tình huống: giao tiếp, viết email, báo cáo, làm bài thi các loại chứng chỉ tiếng Anh
2. Phương pháp phát âm đúng bất cứ từ tiếng Anh nào bạn gặp từ nay về sau
3. Từ vựng và mẫu câu theo chủ đề trong giao tiếp thường ngày để bạn giao tiếp tự tin mọi tình huống
4. Khác :….
Comment số của bạn. Mình sẽ có phần quà cho bạn thay lời cảm ơn ngay khi khóa học xuất bản
See Translation

Comments are closed.