Ngồi trong quán bia

Ngồi trong quán bia

Ngồi trong quán bia, quan sát hai bàn kế bên, lúc gọi tính tiền!
(1) Bàn số 1, khách Đại Gia Việt Nam say lên địt mẹ địt bố suốt, ăn mặc toàn đồ hiệu, đồ ăn thừa mứa…
khi tính tiền, người chủ tiệc ngà ngà gọi em nhân viên phục vụ đến phàn nàn gì gì về món ăn, xong cầm tờ 500.000 đ vung vít như cho cả quán thấy, lớn tiếng : lần này ông bỏ qua cho bọn mày nhé, ông vẫn bo cho tiền, nhưng lần sau thì ông dẹp quán luôn đấy!
Em phục vụ líu ríu xin lỗi cầm tờ tiền nét mặt sượng trân!
(2) Bàn số 2, là hai anh Tây, ăn nói vừa phải nhỏ nhẹ, đồ ăn trên bàn sạch trơn! Họ gọi lơ lớ tiếng Việt, em…mơi, tính tiền! Tôi liếc nhìn, thấy họ kẹp 50.000 đ tiền tip trong folder tính tiền một cách kín đáo, và mỉm cười nói Cảm Ơn, bia ngon lắm! Em phục vụ vui vẻ hạnh phúc!
Tôi chỉ mô tả hai hình ảnh và không nói gì thêm! Các bạn tự rút ra những gì để học hỏi thay đổi nhé! Cũng là cho thôi, nhưng hai hình ảnh khác biệt!
< S h a r e . k h ô n g . c ầ n . h ỏ i >
See Translation

Comments are closed.