NGƯỜI PHÁN XỬ (phiên bản Personal Development )

NGƯỜI PHÁN XỬ (phiên bản Personal Development )

NGƯỜI PHÁN XỬ (phiên bản Personal Development )
Nhu cầu lớn nhất của con người là thể hiện bản thân, trong đó có phán xét. Học hỏi, tìm hiểu ý nghĩa cũng là thêm 1 lần phán xét nữa. Không có bản chất nào cả, chúng ta đang thực sự đang phán xét chính bản thân mình. Khi người khác phán xét vấn đề gì đó hoặc phán xét mình, họ chỉ đang nói về chính họ, chúng ta lại đi tin điều đó và phán xét lại chính bản thân mình, rồi lại phán xét họ bằng chính bản thân mình, thật cực chẳng đã, hao phí quá nhiều noron và stress bùng nổ trong thời đại phán xét.
1, Nhận thức:
Phán xét là mảnh gương soi 2 lưỡi.
2, Thấu hiểu:
Càng thấu hiểu, càng không phán xét.
3, Thay đổi :
Ngừng phán xét 1 tuần, thiết lập thói quen.

Comments are closed.