Nhìn vậy thôi chứ trong lòng căng thẳng lắm

Nhìn vậy thôi chứ trong lòng căng thẳng lắm

Nhìn vậy thôi chứ trong lòng căng thẳng lắm ,đủ thứ việc phải lo mà chưa đâu vô đâu gia đình công việc…, bị dí tứ bề cảm giác lửa bén tới đít rồi tại mình ôm đồm quá sức của bản thân hay do mình bất tài vô dụng ….hầyyyyy

31 thoughts on “Nhìn vậy thôi chứ trong lòng căng thẳng lắm

    1. cính xoác nak bé iu Trang Trieu / Đan Duy Cường tài sắc z mới đc đăng ký suất mần cô dâu phụ choa 2 í nhoa Anh Tai ..hihii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *