Nhớ cấy hồi sinh viên

Nhớ cấy hồi sinh viên

Nhớ cấy hồi sinh viên. Nghị lại cụng vui. Ngồi với quân nớ ăn củ đậu, toàn người bắc nên đố câu chuyện cụng hay hay nỏ biết nghe của ai. Câu chuyện như ri nạ:
” Tớ đố các cậu xem các cậu có giải ra ko nhé! Ở quê tớ con trâu bọn tớ gọi là con tru, vỏ trấu thì bọn tớ gọi là vỏ trú, thế củ đậu thì bọn tớ gọi là gì???”
Chơ gặp mấy đứa hấn nhanh hấn trả lời vèo vèo, cười sặc luôn. Nhưng mà quê choa gọi củ đậu là củ độ (cổ độ nha e quên té may chị Giang cò nhắc) , bay đoán nỏ đúng mô.
Lâu lắm rồi mới đc ăn củ đậu, ngô nếp. Đăng câu chuyện phiếm vui vui thời trẩu tre hì hì

Comments are closed.