Nhờ mọi người thông báo hộ em cho chị HÀ THỊ NHẠN (VNM00283) và chị HÀ THỊ NHO ( VNM00317) thứ 2 tuần tới (20/02) vào công ty làm việc

Nhờ mọi người thông báo hộ em cho chị HÀ THỊ NHẠN (VNM00283) và chị HÀ THỊ NHO ( VNM00317) thứ 2 tuần tới (20/02) vào công ty làm việc

Nhờ mọi người thông báo hộ em cho chị HÀ THỊ NHẠN (VNM00283) và chị HÀ THỊ NHO ( VNM00317) thứ 2 tuần tới (20/02) vào công ty làm việc.( Nếu ai quen biết 2 chị ấy). Em không liên hệ được với các chị ấy.
THÔNG TIN THÊM: 7 người hiện đang ở VN :
Chị TẠ HOÀNG YẾN(VNA00071),
Chị NGUYỄN THỊ NGỌC(VNA00089),
Chị NGUYỄN THU HƯƠNG(VNM00060)
Chị NGUYỄN THỊ LUYẾN ( VNM00122)
Em LÊ THỊ VÂN ( VNM00326)
Chị ĐÀO THỊ THÊM (QA- VNM00116)
Chị NGUYỄN THỊ MAI (QA – VNM00129)
Nhờ mọi người nhắn hộ em nếu mọi người nhận được tin này gửi em gấp hình ảnh thông tin chuyến bay nếu không em KHÔNG THỂ XIN ĐƯỢC LEAVE ( nghỉ phép) cho mọi người đến tận tháng 3 vì giờ sếp Bộ phận yêu cầu.
Cảm ơn mọi người!!

Comments are closed.