Như mọi khi rất sợ khi thấy Fb nhắc : Vũ Hoàng Trần vừa tag mày vào một tấm hình kìa

Như mọi khi rất sợ khi thấy Fb nhắc : Vũ Hoàng Trần vừa tag mày vào một tấm hình kìa

Như mọi khi rất sợ khi thấy Fb nhắc : Vũ Hoàng Trần vừa tag mày vào một tấm hình kìa. Lật đật lấy dũng khí xem bức ảnh xấu xí kia là ai? Miệng nam mô mong không phải mình.
Tối nay, trong tâm thế ấy, cũng được tag vào hình nhưng lại thấy thật sự một tác phẩm nghệ thuật đích thực đây rồi!
Cảm ơn vì trên trái đất còn một người thấy sai nói sai, thấy đúng nói đúng, thay trời hành đạo, cá tính mạnh mẽ như anh. Mong anh luôn chụp ảnh đẹp, chân thực, như tấm ảnh dưới đây.

Comments are closed.