Những chú ý khi giải thể công ty tnhh

Những chú ý khi giải thể công ty tnhh

 Trong quá trình thành lập và kinh doanh của những công ty TNHH thường doanh nghiệp có thể lâm vào trạng thái khó khăn không thể cầm cự được, chính vì vậy mà nhiều chủ doanh nghiệp chuyển hướng sang kinh doanh khác, và có thể vì lý do nào đó doanh nghiệp cũng có thể tạm ngừng sản xuất, kinh doanh trong thời gian thông qua thủ tục hành chính là tạm ngừng hoạt động, tối đa chúng ta có thể xin tạm ngừng việc kinh doanh trong vòng 2 năm. Nhưng nếu như chủ đầu tư muốn chấm dứt việc hoạt động của doanh nghiệp và rút lui khỏi thị trường thì cần phải thực hiện những thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật. Những chú ý khi giải thể công ty tnhh sẽ được đề cập dưới đây.
 
Giải thể công ty tnhh dường như khó đối với nhiều người, nhất là những người không có nhiều kiến thức về vấn đề này, chính vì vậy mà thương để nhiều nhiều sai sót và vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể, gây mất thời gian và công sức khi đi làm. Những quy định về thủ tục giải thể công ty tnhh dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về thủ tục này:
 
Thứ nhất, thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp mà chủ doanh nghiệp đưa ra thì quyết định đó phải có đầy đủ những nội dung như:
 
–        Tên, địa chỉ của trụ sở chính doanh nghiệp
 
–        Lý do giải thể
 
–        Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng cùng những khoản nợ của doanh nghiệp, thời gian thanh toán nợ, …kể từ ngày thông qua quyết định giải thể
 
–        Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động
 
–        Họ, tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 
Thứ hai, chủ doanh nghiệp cần phải tổ chức thanh lý tài sản của doanh nghiệp, tùy vào từng trường hợp cũng như điều lệ công ty có quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.
 
Thứ ba, những khoản nợ của công ty tnhh được thanh toán theo thứ tự:
 
–        Những khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc cho lao động, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
 
–        Nợ thuế
 
–        Các khoản nợ khác
 
Thứ tư, sau khi hoàn thành hết những khoản nợ, nếu còn chi phí cần phải chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên, cổ động hoặc chủ sở hữu công t theo tỷ lệ sở hữu phần góp vốn, …
Thứ năm, theo quy định về thủ tục giải thể của công ty tnhh, người đại diện của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong 5 ngày từ khi thanh toán hết khoản nợ của doanh nghiệp.
Công ty tư vấn và dịch vụ tổng hợp 24h có thể giúp bạn thực hiện những thủ tục giải thể 1 cách nhanh chóng và với mức giá rẻ nhất!
 
Xem thêm:  http://law24h.com.vn/giai-the-cong-ty-hop-danh-va-nhung-dieu-ban-can-biet
Xem thêm bài viết trước:  http://laithanhhuyen.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty-co-phan-can-ho-so-gi/
Comments are closed.