Những người mà các bạn đang tham gia ứng cứu dưa

Những người mà các bạn đang tham gia ứng cứu dưa

Những người mà các bạn đang tham gia ứng cứu dưa, chuối, tỏi, hành…kia không phải nông dân đâu.
Không, nông dân hiền lành, chân chất, tuy nghèo nhưng cái điểm tốt nhất của họ là biết tự trọng.
Họ là những kẻ không có liêm sỉ và trục lợi từ lòng thương của các bạn đấy. Năm này qua năm khác…
Hiếu Orion, người tham gia tích cực từ những ngày đầu giải cứu dưa cũng đã phải thở dài ngao ngán. Và tôi rất mừng là, ngày càng có nhiều người nhận ra như anh ấy.
Hãy chấm dứt kiểu buôn bán chạy bằng năng lượng tình thương đi.

Comments are closed.