Những người mà các bạn đang tham gia ứng cứu dưa

Những người mà các bạn đang tham gia ứng cứu dưa

Những người mà các bạn đang tham gia ứng cứu dưa, chuối, tỏi, hành…kia không phải nông dân đâu.
Không, nông dân hiền lành, chân chất, tuy nghèo nhưng cái điểm tốt nhất của họ là biết tự trọng.
Họ là những kẻ không có liêm sỉ và trục lợi từ lòng thương của các bạn đấy. Năm này qua năm khác…
Hiếu Orion, người tham gia tích cực từ những ngày đầu giải cứu dưa cũng đã phải thở dài ngao ngán. Và tôi rất mừng là, ngày càng có nhiều người nhận ra như anh ấy.
Hãy chấm dứt kiểu buôn bán chạy bằng năng lượng tình thương đi.

15 thoughts on “Những người mà các bạn đang tham gia ứng cứu dưa

  1. Bảo em máu lạnh cũng được, nhưng cứ phải bị dồn vào đường cùng dẫn đến phá sản, tự sát vài chục hộ thì mới chừa :v Nhiều đứa mở mồm ra là kêu người nông dân đổ mồ hôi sôi nước mắt, thế chắc tiền người ta mua dưa ủng hộ đấy là tiền hái trên cây xuống.

    1. Mấy ông quan chức thì chả bao giờ mua đâu :))
      Biết tỏng nhau quá rồi mà. Tối bán dưa xong có tiền chia hoa hồng lót tay để năm sau phát động chiến dịch tiếp :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *