Sắp tới sẽ co facebook chính lại

Sắp tới sẽ co facebook chính lại

Sắp tới sẽ co facebook chính lại, chỉ còn những người thân, người quen, bạn bè lâu năm.
Ngược lại, sẽ cố gắng đầu tư, update hết mức để phát triển page cá nhân phục vụ công việc trong tương lai. Hoạt động liên tục trên 3 địa hạt là Audio, Video, & Photography (Âm nhạc, hình ảnh, làm MV).
Trên facebook của mình, tôi nói chuyện về công việc thì nghe sẽ bị khoa trương, hay là quá đặc thù, xa lạ.
Và vì nó còn trong giai đoạn đầu, được ít người quan tâm và ủng hộ, không thể update nhiều quá, chẳng ai đọc.
Tôi biết bạn bè dù có quan tâm, cũng không thể bấm like được mãi.
Và ngược lại, những người làm việc cùng với mình, khi add face, lại cứ hay phải đọc những post cá nhân của gia đình, mang đầy tính chất riêng tư, và những suy nghĩ cộc cằn của tôi, làm ảnh hưởng quan hệ ngoại giao, lẫn quan hệ tình thân. Ảnh hưởng, xáo trộn rất là nhiều thứ.
Mong là được mọi người ủng hộ, ghé thăm page nhiều, còn không thì việc gì phải làm mình vẫn sẽ làm thôi.

Comments are closed.