Sau một ngày dài

Sau một ngày dài

Sau một ngày dài…thật dài
Bạn í thảnh thơi, ngồi thưởng thức tiếng đàn của cô con gái 9t
Âm nhạc vang lên
Mệt nhọc tan biến Lì lí li
” Hãy nghe nhạc bất cứ khi nào bạn có thể bạn sẽ tưoi trẻ bất chấp thời gian”
THANK YOU FOR THE MUSIC

Comments are closed.