#SỐNG

#SỐNG

#SỐNG..
Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Không chỉ dành cho một riêng ai!
P/s: Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta
… Và cuối cùng ta đã nhận ra ta…

27 thoughts on “#SỐNG

  1. Chị thích câu: ” Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó. Sao ta không tròn ngay tự trong tâm”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *