Tạm thời ko đùa nhảm

Tạm thời ko đùa nhảm

Tạm thời ko đùa nhảm, đạo mạo này, ném đá tơi bời đi bà con
Một mặt, các cô gái kêu ca cuộc sống làm dâu bị soi xét và mất tự do. Nhưng mặt khác, họ mong muốn lấy được người đàn ông gia đình khá giả, ít nhất có nhà cửa tài sản đầy đủ. Nhiều cô mong muốn dựa vào nhà chồng; bên cạnh hỗ trợ tài chính, họ còn muốn mẹ chồng giúp chăm sóc con cái. Đổi lại, gia đình chồng tự thấy có quyền đòi hỏi người con dâu những nghĩa vụ đáp lại. Cả hai bên, vừa muốn quyền lợi cho mình, vừa khó chịu với sự phiền lụy căng thẳng từ mối quan hệ đó.
Ngoài ra, còn rất nhiều lý do khiến quan hệ gia đình này phức tạp, và dường như sẽ chẳng bao giờ có hồi kết. Chỉ có thể trong tương lai, những người phụ nữ sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng sống đầy đủ; được tạo cơ hội sự nghiệp tốt hơn. Họ sẽ có sự vững vàng cả về vị thế, kiến thức và kinh tế. Khi đó, họ độc lập quyết định về cuộc đời và hạnh phúc của họ.
Gia đình bên chồng – cũng như nhiều mối quan hệ khác – là yếu tố hỗ trợ và tương tác với hạnh phúc của hai người trẻ. Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu lúc đó dù muốn dù không, cũng buộc phải thay đổi theo hướng văn minh, tiến bộ.

Comments are closed.