Thân kính mời các bạn đăng ký tham gia chương trình toạ đàm Năng Lượng Yêu Thương tại chùa Khánh Lâm

Thân kính mời các bạn đăng ký tham gia chương trình toạ đàm Năng Lượng Yêu Thương tại chùa Khánh Lâm

Thân kính mời các bạn đăng ký tham gia chương trình toạ đàm Năng Lượng Yêu Thương tại chùa Khánh Lâm- Măng Đen- Kontum
Ở Tp HCM các bạn liên hệ Lil (sđt kèm theo) để BTC đặt chỗ.
____
Nói nhỏ nhau nghe: tên chùa Khánh Lâm cũng là Pháp Danh của 2 tiểu hoà thượng Đức Khánh- Đức Lâm tức Nguyễn Ngọc Quang/ Nguyễn Ngọc Minh, là hai bồ đề huynh đệ của Sd Xuan Khai nhà mình đấy ạ. Còn sp Thiền Luận là bổn sư của anh Sọ Dừa, một hôm anh ta bỗng dưng nói “Khai nhớ Sư Phụ”, thế là ba mẹ đành đưa đi lên núi gặp sư phụ thôi 😉

Comments are closed.