Thật ra anh không biết

Thật ra anh không biết

Thật ra anh không biết, khi quen anh em đã vứt bỏ rất nhiều ! Cố gắng thay đổi rất nhiều, thay đổi để trở thành người phụ nữ của gia đình ! Em không dám mong ta đi đến cuối sẽ quay về ! Em từng cho rằng chuyện tình của mình là khắc cốt ghi tâm, cho rằng anh là người cuối cùng em chọn ! Chỉ tiếc là anh thì không như vậy ! Thời gian qua, em đã không còn nhận ra bản thân lúc còn quen anh nữa rồi ! Nhưng, đến cùng anh nào có quan tâm đâu cơ chứ !!! Yêu sâu sắc, nỗi đau càng nhiều !
See Translation

Comments are closed.