Thể xác không nghe lời trí não

Thể xác không nghe lời trí não

Thể xác không nghe lời trí não, não nói không được bệnh, nhưng cơ thể thì nói “cho bệnh xíu thôi, cảm xíu thôi mà!”, ờ, “cho cảm 1 ngày thôi đó, nằm phim trường lạnh quá mà, hỏi sao không cảm”… hix…
át xì… ahuhu!!!
Photo: Cao Tín Thạch
Make up and hair: phạm lê Bảo anh
Stylist: Vũ Hero
#lecamelia
See Translation

Comments are closed.