Thông tin báo chí và lịch sử

Thông tin báo chí và lịch sử

1  
Thông tin báo chí và lịch sử, có thể giúp chúng ta biết, hiểu rõ hơn các sự kiện đang và đã xảy ra trong đời sống xã hội, nhưng chỉ qua nghệ thuật, chúng ta mới có thể cảm thấu, cảm thông với những biến động, sự đau nhói trong thân phận và tâm hồn con người…
Nền nghệ thuật Việt Nam, thật tệ hại. Nó dửng dưng, xa lạ với tất cả những gì đang diễn ra trong đời sống của người dân Việt Nam hiện tại. Trước cường quyền, nó câm lặng đã đành. Trước các vấn nạn môi trường đang đe dọa sự sống còn của toàn dân Việt Nam, nó cũng câm lặng…
Nó thực sự không xứng đáng tồn tại…!

Comments are closed.