“Tiên trách kỷ

“Tiên trách kỷ

“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, câu này ai cũng thuộc, nhưng không dễ thực hiện, vì tìm lỗi ở người khác dễ hơn nhận lỗi của mình.
Tôi thực sự ngưỡng mộ cách người đàn ông ấy bảo vệ người phụ nữ của mình dù cô ấy đã sai. Một người đàn ông yêu thương đích thực luôn sẵn sàng đứng trước giông gió như bức tường đá im lặng để chở che và bảo vệ người phụ nữ của mình khi cần thiết.
Cô ấy thật hạnh phúc!
Hãy giữ điều đó như báu vật của mình nhé, ảo ảnh rồi cũng sẽ tan…
Chắc ai đó sẽ về…

Comments are closed.