Tính e nó vậy rồi

Tính e nó vậy rồi

Tính e nó vậy rồi , cứ ai thích vào facebook của e phá giá , thì e cho giá nó tụt tận đáy luôn kể cả k có lãi , nên đừng thách thức nhau
Trời nóng lắm nên tính e cũng nóng
Còn dư 1 tạ khoai lang mật e vẫn để giá sập sàn k lãi lờ gì hết ,bác nào hốt nốt đê , ngày mai e gửi hết
Call 0914959087
See Translation

Comments are closed.