Tòa phán: buôn lậu

Tòa phán: buôn lậu

Tòa phán: buôn lậu!
Dân cãi: bán thuốc giả.
Các Giáo sư Tiến sỹ tranh luận om sòm rằng không giả, vì nó có đến 97% ca pe xin tan gì đó chống ung thư…
Hỏi ra mới hay, toàn bọn GSTS giả.
Vậy hãy nghe Nhà báo thật nói về dược học.

Comments are closed.