Tôi cho bạn mượn 50 nghìn

Tôi cho bạn mượn 50 nghìn

1 1 1 1 1  
Tôi cho bạn mượn 50 nghìn, nó cho bạn mượn 100 nghìn. Bạn cảm thấy nó chơi tốt hơn tôi. Nhưng bạn đâu biết rằng, nó có 1 triệu, còn tôi .. tôi chỉ có 50 nghìn
..
Tôi cho bạn 1 viên kẹo, bạn thấy tôi cho nó 2 viên kẹo. Bạn cảm thấy tôi thiên vị nó, chơi không đẹp với bạn. Nhưng bạn đâu biết, nó từng cho tôi 10 viên kẹo, còn bạn?
Bạn chẳng cho tôi thứ gì..
..
Giúp đỡ là TÌNH PHẬN
Không giúp đỡ là BỔN PHẬN
Cuộc sống là CHO và NHẬN…
Nếu có thể, đừng tính toán thiệt hơn, hãy cứ CHO đi để NHẬN lại
See Translation

Comments are closed.