Tôi giờ còn to gan đi viết cả kịch các anh chị ạ

Tôi giờ còn to gan đi viết cả kịch các anh chị ạ

Tôi giờ còn to gan đi viết cả kịch các anh chị ạ. Hiện có 2 nhát Nhọ và Huyền đề. Hài hước và hay ho, mọi nhẽ. Lên thớt cuối hạ năm nay.
Chậc, đỡ phải diễn với đời.
Trưa nay mút bia ở Bảo Lâm Quán, tình yêu nào cần ký tá hay sách vở thì đáo qua nhế. Hệ hệ.

Comments are closed.