Trăng đang sáng

Trăng đang sáng

Trăng đang sáng. Nhưng ít gió lại đỏ trời, sấm chớp thoảng nhì nhoằng khắp đường chân trời. Nông dân mà lại luyện tập kĩ năng như lính chiến.
Khuya trước khi ngủ. Đèn pin đặt bên tay, áo mưa bộ& ủng phải xếp sẵn. Xe máy chờ hướng trên đường rải đá xanh. Mất điện là phải xuất phát tức thì đến ngay chòi máy phát .
Hổm rày được luyện tập suốt. Người khác nghe xong bài hát là mình cũng vừa kịp xong nhiệm vụ khẩn trên tổng quảng đường 2 cây số. Vài bữa kiếm game show tham gia chơi héng…

Comments are closed.