Trường chuyên là một hệ thống tốt

Trường chuyên là một hệ thống tốt

Trường chuyên là một hệ thống tốt, không nên bỏ !
“Tôi nghĩ trường chuyên là hệ thống tốt. Tôi nghe nói có ý định bỏ trường chuyên. Tuy nhiên, theo tôi, con người không giống nhau, mỗi người có ý tưởng, năng lực khác nhau. Những học sinh ưu tú phải được chúng ta giúp đỡ để các em đi đến đích nhanh hơn, không thể đặt tất cả mọi người trên vị trí giống nhau. Ngày xưa chúng ta đã có lớp cử nhân tài năng. Những con người trong lớp cử nhân tài năng đó đã có những thành tựu đóng góp cho Việt Nam. Bỏ hoàn toàn lớp cử nhân tài năng là không tốt. Cần phải làm có cái bền vững, để phát triển lâu dài” – GS Trần Thanh Vân nói.

Comments are closed.