Trv Shin của bác mỗi ngày 1 khác

Trv Shin của bác mỗi ngày 1 khác

Trv Shin của bác mỗi ngày 1 khác… mỗi ngày bác tắm cho lại thấy em lớn hơn…
Ghét lắm vì cái tội háu ăn … mở mắt là mở mồm luôn… trước khi tắm đã phải ăn 1 chút rùi mà nó ko nghe… cứ loạn xạ lên phải đủ 90ml nó mới yên cơ
Trv tỉ lần 18 ngày ăn 90ml cữ 2 tiếng/ lần
P/s trước chị Múp bé tí teo gần 2 kg bác vẫn tắm như thường …. hay bác lại đổi nghề tắm — mát xa em bé
See Translation

Comments are closed.