Từ lúc đẻ nó ra

Từ lúc đẻ nó ra

Từ lúc đẻ nó ra, chỉ ước nó lớn lên và trở thành bác sỹ giỏi. Chẳng phải để chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, mà để chữa bệnh cho tất cả mọi người.
Cho nên bây giờ, mẹ dùng phương pháp “Mưa dầm thấm lâu” cho nó. Nói đến nhiều chắc nó sẽ yêu
Với lại, nó phải làm cái gì đó tốt hơn để trả ân tình với ông Schloss bên Israel chứ, nhờ có ông mà trộm vía nó chưa biết kháng sinh là gì.
Ho hắng, sổ mũi, cảm, hạ sốt, hôi miệng, dạ dày… Ông Schloss có tuốt. Đồ của ông tốt lắm, bảo sao nhiều mẹ Việt Nam cứ “mê” ông
See Translation

Comments are closed.