Vẫn xanh và non lắm

Vẫn xanh và non lắm

Vẫn xanh và non lắm….sang Việt Nam học hỏi bồi dưỡng thêm đi……vì đơn giản đó chỉ là phế liệu….nhìn thấy thì cả chục người già trẻ gái trai…tranh giành nhau oánh nhau để bê ấy chứ…..chứ kể giành được xong còn về cưa ra tìm hiểu…..cấu trúc nổ 🙁
=========
Sau khi đến nơi, cảnh sát Patel đã chỉ dẫn trường sơ tán hơn 400 học sinh có mặt vào thời điểm đó. Trong khi đó, anh bê chiếc vỏ nặng khoảng 10 kg lên và chạy một mạch gần 1 km trước khi thả vật nguy hiểm xuống một con sông.
Quả bom sau đó đã được những binh lính tại trung đoàn Mahar, Sagar tháo dỡ để loại bỏ. Chính quyền bang Madhya Pradesh đã thưởng cho Patel 50.000 Rs (gần 800 USD) vì hành động dũng cảm của anh.

Comments are closed.